Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

(no proxy) Free Wool Bustier

stardoll free stuff items blog free wool busteir no proxy special offers
SAFE TO GET without breaking any rules as i doesn't require proxy
1)Log in stardoll and Visit this page:
http://cl.stardoll.com/mail/RLS?mid=-2113944063&guid=53v9015IP34f0Dg&lid=21381555
-If you get redirected to your suite 
You should have it in a pink giftbox in your  SUITE [:


-If you get redirected to this page - it means you haven't connected an e-mail to stardoll. To do it:
2)Open another tab and Log in your e-mail*.
(You should have an e-mail somewhere, if you don't or don't remember thePASSWORD, create a new one on gmail/yahoo/hotmail or somewhere else, log in)
3)Go back to stardoll's tab, Go to Settings and Click on Change e-mail address option
4)Write your (new) e-mail address and Click Sign me up button
5)Click Continue
6)Open e-mail's tab and Wait for e-mail from Stardoll
7)Open it and Click on where it says Confirm your e-mail
8)Visit the written above link again
You should be redirected and the scarf should be in a pink giftbox in your suite [:

Free Fashion Factor Shoes


1)Συνδεθείτε στο Stardoll και πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα:
http://www.stardoll.com/el/campaigns/giftcard/giftcard.php
2)Πηγαίνετε κάτω κάτω στη σελίδα. Εκεί θα γράφει ‘’Εξαργύρωση κωδικού δώρου’’. Σε αυτό το πλαίσιο θα επικολλήσετε το εξής:
RH-7QTXF24MY
3)Αφού επικολλήσετε, πατήστε εξαργύρωση.
4) Τα παπούτσια θα είναι στη σουίτα σου.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015